Acai Point Eshop

Obchodní podmínky

I. Provozovatel

Acaí Point s.r.o.
Na Bělidle 310/30
15000 Praha 5-Smíchov

IČO: 24303241
DIČ: CZ24303241

Zapsáno u Městského soudu v Praze, spisová značka C 194639

 

II. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím (také „provozovatel“) a kupujícím (také „zákazníkem“) při objednávkách a dodávkách ovoce açaí a produktů z něho.

Odesláním objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, a to s účinností od jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

 

III. Objednávka produktů açaí

Produkty açaí lze objednávat zejména pomocí internetových stránek – nákupního košíku, dále také emailem či telefonicky.

Každá taková objednávka musí obsahovat:

a) kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt)

b) druh produktu açaí určeného názvem, a dále také množství jednotlivých objednaných produktů.

Obdržení objednávky prostřednictvím nákupního košíku či emailu prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu.

Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním produktů açaí kupujícímu.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující.

 

IV. Platební a dodací podmínky

Úhrada ceny produktů se provádí převodem na účet prodávajícího, který neprodleně po připsání částky objednané zboží odešle na doručovací adresu kupujícího. V hotovosti lze produkty uhradit pouze při dopravě na dobírku.

V případě dodání na adresu kupujícího hradí náklady na odeslání kupující. V ceně poštovného a balného je zahrnuta také cena speciálních boxů a chladicích kapslí, aby byla zachována čerstvost produktů. V případě rozvozu po Praze jsou náklady v režii prodávajícího pouze v případě, že objednávka přesáhne 1.000,- Kč.

 

V. Reklamace

V případě, že produkty açaí při převzetí zákazníkem nemají jakost a vlastnosti, které jsou u takového zboží obvyklé, provozovatelem či výrobcem udávané, nebo předpokládané příslušnými právními předpisy (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má zákazník právo na to, aby provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží náhradní; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny takového zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím produktů açaí o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

VI. Zrušení objednávky a změna objednávky

Kupující má právo zrušit nebo změnit objednávku či její část, a to do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 12.00 hod. dne předcházejícího vydání zboží. Kupující je povinen v takovém případě oznámit zrušení nebo změnu objednávky telefonicky nebo emailem a uvést číslo objednávky. Číslo objednávky obdrží kupující v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit v případech, kdy:

a) se podstatně změnila cena produktů açaí nebo je daný produkt dlouhodobě nedostupný,

b) kupující nedodržel tyto obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo

c) v minulosti opakovaně nesplnil svůj závazek zaplatit kupní cenu a převzít produkty açaí.

O zrušení objednávky ze strany prodávajícího je prodávající bez zbytečného odkladu povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, a to na některý z kontaktů uvedených v objednávce.

 

VII. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které kupující sdělil prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, podléhá ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Kupující dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto dodací a obchodní podmínky jsou platné pro všechny objednávky učiněné zákazníkem u provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto dodací a obchodní podmínky měnit. Změnu zveřejní provozovatel na svých stránkách, a to přiměřeným způsobem a v dostatečném časovém předstihu před nabytím jejich účinnosti.

Ostatní, zde neuvedené vztahy provozovatele a zákazníka se řídí relevantními ustanoveními obchodního, resp. občanského zákoníku v platném znění a obecně právními předpisy České republiky.

 

Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. července 2015

Acaí Point s.r.o.